Privacyverklaring

Stravers Luxe Schoenen, gevestigd aan de Droogmakerij 52G 1851LX Heiloo, voorheen Amsterdam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Contactgegevens: Stravers Luxe Schoenen Droogmakerij 52G 1851LX Heiloo +31 72 8435550 Dhr. D. Burgering is de Functionaris Gegevensbescherming van Stravers Luxe Schoenen. Bereikbaar via info@stravers-shoes.com


PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Zodra je een bestelling plaatst bewaren wij je gegevens op onze server. Je hebt de mogelijkheid een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven zodat je je naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en aflevergegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in te vullen. We geven jouw gegevens alleen door aan andere partijen als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. De partijen die van ons toegang krijgen tot jouw gegevens, mogen deze alleen gebruiken om je een dienst te leveren namens Stravers. Wij verkopen jouw gegevens nooit aan derden. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
BIJZONDERE EN/OF GEVOELIGE PERSOONSGEGEVENS DIE WIJ VERWERKEN

Stravers verzamelt geen gevoelige persoonsgegevens. Wat wij buiten naam en adresgegevens gegevens nog nodig hebben is je schoenmaat en of je geïnteresseerd bent in damesschoenen of herenschoenen. Dit om je op de hoogte te kunnen houden als er nieuwe schoenen zijn aangekomen of als er akties, kortingen of start / einde opruiming is, in jouw maat en soort schoenen waarin je geinteresseerd bent.


MET WELK DOEL EN OP BASIS VAN WELKE GRONDSLAG VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS

Stravers Luxe Schoenen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Stravers Luxe Schoenen maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluiten.


HOE LANG WE PERSOONSGEGEVENS BEWAREN

Stravers Luxe Schoenen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij bewaren uw gegevens bij het plaatsen van uw bestelling of als u zich heeft ingeschreven via de nieuwsbrief. Wij verwijderen uw gegevens als u dit aangeeft in de nieuwsbrief (unscribe) of als u ons daarom vraagt per email. Inactieve klantaccounts verwijderen we na 7 jaar.

Van de Belastingdienst moeten we onze administratie met uw factuur-, betaal- en bestelgegevens 7 jaar bewaren.


DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Stravers Luxe Schoenen deelt uw persoonsgegevens met verschillende derden als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Stravers Luxe Schoenen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Stravers verstrekt persoonsgegevens aan de volgende bedrijven:
GEGEVENS VAN PERSONEN JONGER DAN 16 JAAR

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 jaar is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat Stravers zonder die toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige die jonger is dan 16 jaar, neem dan contact met ons op via info@stravers-shoes.com dan verwijderen wij deze informatie.


COOKIES EN VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE WIJ GEBRUIKEN

Stravers Luxe Schoenen gebruikt alleen technische en functionele cookies en Browser gegevens. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Zij zorgen dat u zo eenvoudig mogelijk kan navigeren. Cookies maken ook gebruik van het IP adres. Cookies zorgen voor het bewaren van informatie zoals bijvoorbeeld het winkelmandje of juist het niet tonen van informatie die al eerder opgeslagen is. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld de artikelen die u in uw winkelmandje plaatst voor een korte tijd. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Stravers Luxe Schoenen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@stravers-shoes.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Stravers Luxe Schoenen wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


HOE WIJ PERSOONSGEGEVENS BEVEILIGEN

Stravers Luxe Schoenen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@stravers-shoes.com


WIE IS ER VERANTWOORDELIJK VOOR UW GEGEVENS?

Wij zijn Stravers Luxe Schoenen

Dit is ons KvK-nummer: 91320429
Dit is ons BTW-identificatienummer: NL002966625B86

Je kunt ons zo bereiken:
Bellen: 072-8435550
Mailen: info@stravers-shoes.com
Schrijven: Droogmakerij 52G 1851LX Heiloo